Storczykowe szaleństwo

Opis produktu

KOmpozycja skłądająca się z 3 storczyków ułożonych i ozdobionych w naczyniu ceramicznym.